בקתות המצוק - הבקתה

בבקתה אח עצים, טלוויזיה שטוחה, מזגן