בריכת דגי הזהב

בריכת דגי הזהב שלנו משמשת כמקור מים לאוכלוסיית החי בסביבה בלילה תוכלו לצפות בנוטריות, שועלים דורבנים המגיעים לשתות מן המים